top of page

Hostes

Fuar Hostesi

Fuar Hostesi, firmanın çalışma prensipleri doğrultusunda, gerekli araç, gereç

ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak;

  • Gelen Ziyaretçileri Karşılama 

  • Firma Yetkililerine Yönlendirme

  • Fuar İkramlarını Hazırlamak

  • İkram Servislerini Gerçekleştirmek

  • Fuar standının genel düzenini sağlamak konularında görevlidirler.

bottom of page